ACTION samtalscentral
Via ACTION bildtelefon kan äldre och anhöriga få kontakt med erfaren vård- och omsorgspersonal som bemannar samtalscentralen. Vård- och omsorgspersonalen informerar, utbildar och stödjer de äldre och deras anhörigvårdare. Personalen i ACTION-centralen medverkar till att skapa nätverk mellan ACTION-användarna. De ansvarar också för introduktion och utbildning av nya användare och för kontinuerlig uppföljning av användarnas situation. ACTION-centralen bemannas med vård- och omsorgspersonal som utbildas och certifieras av ACTION Caring, Högskolan i Borås.

Som vårdgivare kan man välja att sätta upp en egen ACTION samtalscentral där vi erbjuder stöd vid införandet och utbildar personalen att arbeta i en ACTION samtalscentral. Det går även att låta ACTION Caring sköta samtalscentralen och utbildning av användare genom att köpa tjänsten ACTION samtalscentral.

Videoklipp

Hör Maria från ACTION-Centralen i Borås berätta om ACTION.© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss