Vårdgivare
Som vårdgivare t.ex. en kommun bidrar ACTION till en hög vård och omsorgskvalité för äldre och anhörigvårdare samtidigt som vårdgivare kan erhålla ökad kostnadseffektivitet och frigjorda resurser i sin organisation.

Kom igång enkelt
Som vårdgivare hyr man ACTION-tjänsten som innehåller ACTION-applikationen (information- och utbildningsprogram samt program för bildtelefon) som installeras i användarens egen PC. Utöver detta ingår också:
  • Utbildning och handledning - grund
  • Medlemskap i ACTION-nätverket
  • Installation i dator *
  • Premiumsupport
  • Forskning och vidareutveckling av nya informationsprogram
  • Datorpaket finns som en tilläggstjänst
Prova-på erbjudande
Prova ACTION-tjänsten med 5, 10 eller 20 användare under ett år. Låt oss vara ACTION samtalscentral och sköta all stöd och support. Utbildningen för användarna ingår.
Kontakta oss för mer information! »

Våra tilläggstjänster
Till ACTION-tjänsten finns det ett antal tilläggstjänster
Läs mer om tilläggstjänster här »* Kravspecifikation för PC »
Kostnadseffektivitet

I en utvärdering som gjordes i Borås visar beräkningar att ACTION bidrar till ökad kostnadseffektivitet genom att utgifterna för vård- och omsorg kan minskas samtidigt som kvaliteten i det dagliga livet kan ökas för de äldre och deras anhöriga. Beräkningar visar att den genomsnittliga besparingen för kommunerna är 96 000 kr per ACTION-användare och år.Klicka här för att se hur din kommun kan öka sin kostnadseffektivitet »


© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss