Utbildning
För vårdgivare som etablerar en egen ACTION samtalscentral ingår grundutbildning för personal.

Som tilläggstjänst för vårdgivare finns:
  • Uppföljande utbildning
  • Certifieringsutbildning
  • Handledning
Utbildning av användare kan utföras av vårdgivarens personal eller av ACTION Caring.Läs mer om utbildning och handledning här »
Videoklipp© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss