Utbildning och handledning
Syfte med utbildning
Syftet med utbildningen är att introducera deltagarna till ACTION-tjänsten och möjliggöra för dem att tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta i partnerskap. Målgruppen är främst äldre med kroniska sjukdomar och deras anhörigvårdare. Deltagarna skall kunna ge målgruppen information, utbildning och stöd via informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Uppföljande utbildning
Som fortsättning på grundutbildningen som ingår i baspaketet finns det möjlighet att gå en uppföljande utbildning som syftar till att möjliggöra för deltagarna att tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter avseende införande, utvärdering och uppföljning av stöd till äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga. Vidare är syftet ge deltagarna möjligheter att skaffa sig kunskaper att använda ACTION-tjänsten för att ge lokal information om stöd och hjälp i samhället.

Certifieringsutbildning
Certifieringsutbildningen syftar till att säkerställa att vård- och omsorgspersonal kan arbeta i en ACTION samtalscentral utifrån kunskaper att arbeta i partnerskap med äldre med kroniska sjukdomar och deras anhörigvårdare och ge de dem information, utbildning och stöd via informations- och kommunikationsteknologi (IKT).
Läs mer om certifieringsutbildningen här »

Handledning
Handledning av personal sker kontinuerligt och i grupp via bildtelefon och syftar till att stödja vård- och omsorgspersonalen i det dagliga arbetet. I grupphandledning ingår man i ett nätverk med personal från flera vårdgivare.
Certifierad ACTION-personal


Glada deltagare och personal

Glada deltagare och personal


© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss