Detta är ACTION-tjänsten
ACTION är en evidensbaserad stödtjänst som är utvecklad av Institutionen för vårdvetenskap och ACTION Caring Sweden AB vid Högskolan i Borås.
Klicka här för att se ACTION-filmen »

Vilka har nytta av ACTION?
- Äldre som vill kunna bo kvar hemma, men som behöver stöd av vårdpersonal och närstående.

- Barn och barnbarn som vill ha hög kvalitet i kontakten med sina föräldrar trots att man bor långt ifrån varandra.

- Kommunerna som kan erbjuda en hög vård- och omsorgskvalité till äldre och anhörigvårdare samtidigt som det innebär en högre kostnadseffektivitet.
Klicka här för att se hur din kommun kan öka sin kostnadseffektivitet »

Vilka är våra kunder?
I nuläget är det vård- och omsorgsgivare som är våra kunder.
Läs mer om erbjudande här »

Våra partners
ACTION-tjänsten är utvecklad i samverkan med olika partners.
Läs mer om våra partners här »
Detta innehåller ACTION
1. Informationsprogram

Informationsprogram
2. ACTION-samtalscentral

ACTION-Central
Läs om informationsprogram »
Läs om ACTION-centralen »
3. ACTION bildtelefon

Bengt & Reine
4. Utbildning

Läs om bildtelefonen » Läs om utbildning »


© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss