Information och utbildningsprogram
Det finns information om vård i det dagliga livet avseende:
  • Mat och dryck
  • Förflyttning
  • Akuta situationer
  • Stödprogram om stroke och demens
  • Inkontinens
  • Vård i livets slut
Vidare finns program som underlättar planering av vården och omsorgen genom information om tekniska hjälpmedel och en samhällsguide med information om vilken hjälp och vilket stöd som finns att få i samhället. Forum där man kan diskutera olika ämnen.
Programmen innehåller också råd från äldre och anhörigvårdare för att underlätta för användarna att bemästra situationen samt tränings- och avslappningsprogram.

Informations- och utbildningsprogrammen utgår från äldre med kroniska sjukdomar och deras anhörigvårdare. Programmen har utvecklats av Instutionen för vårdvetenskap och ACTION Caring Sweden AB vid Högskolan i Borås tillsammans med äldre personer, anhörigvårdare och erfaren vård- och omsorgspersonal inom kommun och landsting. Innehållet i programmen bygger på aktuell och relevant forskning.
Videoklipp

Här nedan finns ett videoklipp om information och utbildningsprogrammen i ACTION tjänsten.© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss