Samarbetspartners
ACTION-tjänsten är utvecklad vid Instutionen för vårdvetenskap och ACTION Caring Sweden AB vid Högskolan i Borås. Tjänsten vidareutvecklas kontinuerligt i samverkan med deltagande kommuner och frivilligorganisationer, akademiska partners och med stöd av nedanstående forsknings- och utvecklingsfinansiärer:© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss