Kostnadseffektivitet
Räkna ut vad ni som kommun kan frigöra för resurser i budgeten genom att fylla i formuläret nedan

Antal äldre (65+):
 
 
Befolkningstatistik från SCB »
Kostnad per ålderspensionär kr *
 
 
* 56 842 kr/ålderspensionär i riksgenomsnitt (SCB 2008)
Faktablad från SCB (Excel) »
Kostnad för äldreomsorgen 0 kr
Antal vård och omsorgsberoende (20%) ** 0 st ** ÄldreVäst Sjuhärad, 2002; Philip, 2000
Vård och stöd av anhörigvårdare (75%) *** 0 st *** Johansson et al. 2003; ÄldreVäst Sjuhärad 2002
Anhörigvårdare som kan ha nytta av ACTION (20%) 0 st
Frigjorda resurser genom ACTION ***** 0 kr ***** (Magnusson & Hanson, 2005)
* Källa: SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning 2009-2060. »


Läs mer om erbjudande här »


© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss